Komplexné služby a poradenstvo v oblasti verejného obstarávania

Advokátska kancelária Hronček & Kolínová

Pri poskytovaní právnych služieb využívame najnovšie a najmodernejšie technické prostriedky a postupy. Elektronická komunikácia so súdmi, s orgánmi štátnej správy a podávanie návrhov do obchodného registra s využitím zaručeného elektronického podpisu sú pre nás samozrejmosťou. Rovnako využívame po dohode s klientom sledovací systém dlžníkov v obchodnom vestníku prostredníctvom online aplikácie ako i iné inovatívne prvky.

BALTEUS spol. s r.o.

BALTEUS spol. s r.o. je spoločnosť poskytujúca profesionálne poradenské služby v oblasti získavania finančnej podpory z prostriedkov EÚ, ako aj iných grandových programov. Čerpanie nevratných finančných prostriedkov sa snažíme nadstaviť tak, aby boli v prvom rade naplnené požiadavky a potreby našich klientov. Sme pro-klientsky orientovaná spoločnosť, ktorá sa zameriava predovšetkým na kvalitu a nie kvantitu. Základom našej filozofie sú : individuálny prístup ku klientovi, profesionalita ponúkaných služieb a budovanie dlhodobých partnerských vzťahov.

Hronček & Kolínova, právne služby

Odbornosť

Zárukou odbornosti a kvality poskytovania služieb je spolupráca viacerých subjektov na trhu. Služby v oblasti verejného obstarávania poskytujeme ako tím odborníkov z Advokátskej kancelárie Hronček & Kolínová v spolupráci s kvalifikovanými ľuďmi zo spoločnosti Balteus spol. s r.o.

Transparentnosť

Našou prácou napomáhame rozvoju skutočnej hospodárskej súťaže a účelnému vynakladaniu verejných prostriedkov.

Spoľahlivosť

Odbornosť a kvalita poskytovaných služieb našimi odborníkmi sú zárukou spoľahlivosti. Úplnou samozrejmosťou je dodržiavanie termínov vyžadovaných zákonom. Ku každému obstarávaniu pristupujeme s náležitou starostlivosťou a zodpovednosťou.

Inovatívnosť

Elektronická komunikácia s orgánmi štátnej správy ako i súdmi sú pre nás samozrejmosťou. Využívame najnovšie a najmodernejšie technické prostriedky a postupy pri poskytovaní našich služieb.

verejneobstaravanie.net

Na začiatku je dôležitý výber správneho a spoľahlivého partnera. Vyberte si toho správneho partnera pre poskytovanie služieb v oblasti verejného obstarávania. Služby poskytujeme odborne a kvalitne pri dodržiavaní základných princípov verejného obstarávania.

Mapa

Go to top of page